Hakkımızda

Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Hakkında
Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği - MAPUDER

Hakkımızda

Okulların temel ihtiyaçlarını gidermek amacı doğrultusunda buluşan üniversite öğrencilerinin daha sonra bir dernek çatısı altında toplanmasıyla 2013 yılında Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (MAPUDER)’nin temelleri atıldı. MAPUDER olarak, bir çocuğun hayatından yola çıkarak bir toplumu değiştirmenin mümkün olduğu düşüncesiyle eğitim hayatlarında yeterli ve eşit imkanlara sahip olmayan okullara ulaşmayı amaçlamaktayız. Sosyal sorumluluk bilinci ile çıktığımız bu yolda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki ihtiyaçları giderirken önceliğimiz onlarla doğrudan iletişime geçmektir. Bununla birlikte kendileri için bir gelecek profili oluşturmalarına yardımcı olmaya çalışmaktayız. Faaliyetlerimizin odak noktasını “kütüphane projesi” oluştururken bir yandan da öğrencilerin gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlayacak projeler üretmekteyiz. Çalışmalarımızı din, dil, ırk ve etnik unsur gözetmeden hiçbir siyasi görüşün destekçisi olmadan “eşitlik” ilkesi doğrultusunda yürütme esasına dayandırmaktayız. Aynı zamanda benimsediğimiz misyon ve vizyon çerçevesinde hareket etmekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz faaliyetlerimizde ülkemize değer katan bireyler yetiştirme arzusuyla görev almakta ve bu bilincin aktarıldığı sağduyulu nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktayız. MAPUDER olarak, sahip olduğumuz ilkeler ve değerler ile dur durak bilmeden çıktığımız bu yolda, faaliyetlerimizi ülkemizin her noktasında gerçekleştirebilmek için tüm gücümüzle çalışmaya kararlıyız.

Misyonumuz

 Toplumumuzun her kesiminden insanı sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda aynı çatı altında buluşturmak,

 Bağışçı, üye ve gönüllülerimizin desteğiyle okulların ihtiyaçlarını karşılamak,

 Yürüttüğümüz projelerde şeffaf ve dürüst bir tavır sergilemek,

 Yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerinde fırsat eşitliği ilkesini benimsemek,

 Ülkemizde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini daha üst seviyelere getirmek amacıyla çalışmalar yürütmek,

 Otizme, Down sendromuna, zihinsel ve bedensel engelliliğe karşı toplumu bilinçlendirmektir.


Vizyonumuz

Dinamik ve bütünleştirici yapımızla, ülkemiz değerlerine değer katan, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmesi için eğitime katkıda bulunmaktır.

Tüzük

Mavi Pusula Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tüzüğünü indirmek için Tıklayınız...