Sosyal Sorumluluk

Toplum var olduğu sürece, sosyal sorumluluk kavramı günlük yaşamın bir parçası olacaktır. Birey, topluma karşı olan sosyal sorumluluğun yapı taşıdır. Sosyal sorumluluk; belli kalıpları, herhangi bir maddi ve manevi sınırlaması olmayan, her koşulda sahip olunan bir farkındalıktır. Kısaca sosyal sorumluluk, hayata “biz” diye bakabilmektir.

Gönüllülük nedir?

Hiçbir menfaat ve karşılık gözetmeksizin, sadece finansal ve fiziksel değil, aynı zamanda bilgi, beceri ve kabiliyetlerinin tümünün seferber edilmesine gönüllülük denir. Bizim için gönüllü; içinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek için hiçbir etnik unsur ayrımı yapmadan ya da hiçbir ideolojiyi kayırmadan bilgisini, becerisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştürmek isteyen, her tür insani birikime ve sorumluluk bilincine sahip herkestir.